help_outline Skip to main content
Add Me To Your Mailing List
Shopping Cart
cancel
HomeRTM TrainingsPoland Online RTM Training March 2022

RTM Trainings - Event View

This is the "Event Detail" view, showing all available information for this event. If registration is required or recommended, click the 'Register Now' button to start the process. If the event has passed, click the "Event Report" button to read a report and view photos that were uploaded.

Poland Online RTM Training March 2022

When:
Thursday, February 17, 2022 to Sunday, March 6, 2022
Where:
7 czerwca 2021 - spotkanie wstepne, po nim 2 tygodnie na nauke w formie e-learningu, nastepnie 17/18

Additional Info:
Event Contact(s):
Meghan Bourke
6079626688 (p)
Category:
RTM Training UK
Registration is required
Payment In Full In Advance Only
This training is for residents of Poland ONLY.
Oplata 1050$. Przy zapisie 200$ to depozyt niezwaracalny w przypadku rezygnacji na mniej niz tydzien przed szkoleniem. W przypadku nieukonczenia czesci wstepnej na platformie teachables uczestnik nie bedzie dopuszczony do dalszej czesci szkolenia. Po rozpoczeciu kursu nie zwracamy wplat w razie rezygnacji. Certyfikacja jest wazna przez rok, po czym przy odnowieniu certyfikatu obowiazuje oplata 300$.

Tuition is $1050. $200 deposit is non refundable, cancellations up to one week before event will be refunded minus the $200 deposit. If student fails to complete Teachable portion of class by set deadline, student will be dropped from the class. No refunds or credits will be given once Orientation has started. Certification is valid for one year, at which time practitioner must recertify for a cost of $300
Registration cancellations will be accepted until Thursday, May 27, 2021 at 12:00 AM
Activities/Items    (Click the down-arrow to the left of the activity/item to view the details)
RTM Training Orientation Zoom Call
Virtual Classroom work
RTM Training Live Zoom
RTM Training Live Zoom
RTM Training Live Zoom
RTM - Rekonsolidacja Traumatycznych Wspomnień to zaawansowany protokół do pracy z traumą i PTSD. Szkolenie obejmuje 8h pracy własnej w formie e-learningu na platformie teach:able, spotkanie wstępne (zapoznanie się, przypomnienie/nauka zasad obsługi platformy Zoom), 2,5 dnia treningu online (na żywo), indywidualne rozmowy mentoringowe (w miarę potrzeby uczestnika) 1h, egzamin indywidualny – ewaluacja w formie prezentacji przypadków (1h).

1 godzina – wstępne spotkanie na zoomie

Samodzielna praca na Teachable, nieograniczony dostęp via e-mail i zaplanowane spotkania.

2,5 dnia szkolenia online na zoomie


Kto może wziąć udział w tym szkoleniu?

Psychoterapeuci (także w trakcie szkolenia, zapraszamy osoby, które wg wytycznych swojego stowarzyszenia/szkoły mogą prowadzić już praktykę pod superwizją),

psycholodzy pracujący z traumą, psychotraumatolodzy,

interwenci kryzysowi,

lekarze psychiatrzy.


Program szkolenia zawiera:

· Wyjaśnienie czym jest RTM i mechanizmy neurobiologiczne leżące u jej podstaw.

· Demonstracja całościowego protokołu RTM

· Dokładne wyjaśnienie skryptu RTM i sposobu korzystania z RTM

· Prezentacja kwestionariusza PCL-5 do oceny symptomów PTSD.

· Liczne sesje treningowe w trakcie szkolenia

· protokół jest prezentowany po kawałku, tak aby uczestnicy opanowali najpierw elementy zapewniające bezpieczeństwo emocjonalne klienta/pacjenta, a następnie przechodzą do coraz trudniejszych elementów,

· na koniec szkolenia każdy uczestnik zaprezentuje trenerowi co najmniej 1 lub 2 pomyślne protokoły RTM.

· Szkolenie jest prowadzone przez trenera głównego oraz na każdy zespół ćwiczący w parach/trójkach w tzw. pokojach zooma (breaking rooms) przypada jeden wykwalifikowany co-trener. Każde ćwiczenie jest zatem obserwowane przez praktyka RTM, który udziela na koniec rozwijającej informacji zwrotnej.


Cele szkolenia:

Uczestnik będzie rozumiał czym jest RTM; jakie są mechanizmy leżące u podstaw protokołu i jakie są wskazania/przeciwskazania do używania RTM w pracy z traumatycznymi wspomnieniami.

Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić krótką ocenę natężenia objawów PTSD i przewidzieć, czy klient jest dobrym kandydatem do leczenia za pomocą protokołu RTM.

Uczestnik wielokrotnie przećwiczy różne techniki i kroki protokołu RTM – uczymy się przez doświadczenie i powtarzanie, które pozwala nabierać pewności. W czasie szkolenia uczestnicy ukończą cały protokół RTM na co najmniej 2 osobach. Ćwiczymy w grupie wykorzystując doświadczenie własne. Pozwala to dobrze opanować kroki i kluczowe elementy interwencji, nawet wtedy, gdy nie mamy do czynienia z PTSD, a tylko z trudnymi doświadczeniami urazowymi (np. wypadek, bycie świadkiem wypadku, trudne sytuacje relacyjne, inne trudne doświadczenia, których przywołanie wywołuje emocje o nieprzyjemnym zabarwieniu, etc.).

Uczestnik będzie w pełni zdolny do zidentyfikowania czy potencjalny pacjent jest odpowiednim kandydatem do leczenia za pomocą RTM.

Uczestnik będzie umiał posłużyć się skalą SUDS ( Subjective Units of Distress Scale – jednostki subiektywnej skali stresu) dla klientów przed i po leczeniu, aby porównać emocje przed i po sesji.


Program szkolenia:

Skuteczne leczenie PTSD w 3-5 sesjach. Narzędzia potrzebne terapeucie do korzystania z protokołu RTM.

Wyjaśnienie zasad działania RTM – podłoże neurobiologiczne.

Nauka trzech kluczowych umiejętności, na których opiera się interwencja, czyli:

kalibracji stanu pacjenta,

budowania kontaktu (ang. rapport),

manipulacji tzw. submodalnościami (czyli cechami obrazu towarzyszącemu wspomnieniu, takim jak jego wielkość, jasność, natężenie barw, pozycja obserwator/aktor, etc.).

Demonstracja całej interwencji za pomocą protokołu RTM.

Dokładne omówienie poszczególnych części skryptu RTM, ich funkcji i elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, by móc bezpiecznie kontynuować interwencję.

Ćwiczenie korzystania z RTM. Liczne sesje treningowe w trakcie szkolenia. Celem jest to by każdy uczestnik na koniec szkolenia przeszedł w roli prowadzącego co najmniej 1 lub 2 całościowe, zakończone sukcesem sesje pracy z protokołem RTM. Ćwiczenia odbywają się w parach, którym przez cały czas towarzyszy mentor, będący certyfikowanym praktykiem RTM.

Każdy uczestnik, który odbędzie szkolenie i weźmie udział w ćwiczeniach, będzie gotowy do korzystania z protokołu RTM, tak, by mógł przejść proces certyfikacji.

Certyfikacja polega na samodzielnym poprowadzeniu W przypadku certyfikacji RTM – każdy praktyk będzie pod okiem trenera i ukończy 2 udane administracje RTM, w tym 3 sesje z ocenami wstępnymi i końcowymi. Zostanie ono ukończone w ciągu 3 miesięcy od szkolenia i jest wliczone w pierwotny koszt.RTM is an advanced Trauma & PTSD protocol. Reconsolidation of Traumatic Memories (RTM) Therapy is a treatment designed to meet the needs of those dealing with symptoms of Post Traumatic Stress.

This class is a mix of 2.5 days of live Zoom calls and an online Classroom program to be completed at your own pace.
 

1-hour live Zoom orientation

Self-pacing Teachable, including scheduled office hours (unlimited access by email and scheduled appointments)

2.5-day live Zoom.Who is eligible to attend the training? Licensed Mental health professionals or those exempt from licensing under some state law, ex. government agencies, religious counselors, or other non profit organizations residing in Poland.
 


RTM Training will include everything a practitioner will need to successfully deliver the RTM protocol.

This includes:

  • Explanation of RTM and the basic neuroscience behind the success of it
  • Demonstration of the RTM protocol
  • Thorough explanation of the RTM Script and how to use RTM
  • Numerous practice sessions throughout the training and by the end, every practitioner will have demonstrated at least 1 or 2 successful RTM Protocol.
  • Practitioners will be equipped to use the RTM Protocol the day after initial 4 day training.
  • For certification, each clinician will be coached by a trainer and complete 2 successful cases of RTM including 3 sessions with pre and post assessments. This will be completed within 3 months of the training.


Course Objectives:

 Participant will successfully explain what RTM is; why they would use it and discuss the reasons for using RTM on a traumatic memory.

 Participant will be capable of administering a brief PTSD assessment and predict if the client is a good candidate for the RTM.

 Participant will demonstrate the various techniques and steps in RTM numerous times. Participants will complete a RTM session on at least 2 people.

 Participant will be fully capable of identifying the correct candidate for RTM and utilize the protocol to reconsolidate the client’s memory in a new way.

 Participant will use the SUDS scale for clients before and after treatment to compare emotions before and after the session.


Content/ Description/Topics

 Treating PTSD successfully in 3-5 sessions.

 Training will include all tools a clinician will need to use the RTM protocol.

 Explanation of RTM and the basic neuroscience behind the success of it.

 Explanation of three crucial skills upon which the intervention is based are Calibration, Rapport and Submodality manipulation.

 Demonstration of the RTM protocol.

 Thorough explanation of the RTM Script and how to use RTM.

 Numerous practice sessions throughout the training and by the end, every clinician will have demonstrated at least 1 or 2 successful RTM Protocol.

Practitioners will be equipped to use the RTM Protocol the day after initial 4 day training.

 For RTM Certification - each practitioner will be coached by a trainer and complete 2 successful RTM administrations including 3 sessions with pre and post assessments. This will be completed within 3 months of the training and is included in original cost.